Dětský duatlon pro prvňáky

Dětský duatlon je v letošním roce určen pro děti navštěvující první a druhou třídu základní školy. Děti navštěvující třetí a čtvrtou třídu se zúčastní dětského triatlonu.

Dětský duatlon pro žáky první třídy se skládá z jízdy na kole a z běhu.

Jízda na kole

Každé dítě musí mít vlastní kolo v takovém technickém stavu, aby neohrožovalo samotného jezdce, ani ostatní závodníky. Technický stav kol bude před závody kontrolován odborníkem. Děti pojedou na kole po téměř rovinatém a asfaltovém terénu vzdálenost přiměřenou jejich věku. Trať bude značena tak, aby každý závodník věděl, kudy má jet a aby si trať nemohl zkrátit a současně aby byla trať dostatečně bezpečná.

Běh

Délka běžecké tratě bude opět přizpůsobena věku dětského závodníka. Dítě poběží po asfaltovém povrchu, zpevněné cestě a po trávě. Trať pro běh bude označena tak, aby každý běžec věděl, kde má běžet a kde trať závodu končí.

Startovné

Startovné činí 50 Kč. Podmínkou účasti je přihlášení do závodu prostřednictvím on-line registrace, přihlášení je nutné do 20.6.2017.

Vyhodnocení

Vyhodnocovat se bude pět nejlepších děvčat a pět nejlepších chlapců. Vítězové obdrží odměny. Současně všichni účastníci závodu obdrží upomínkový předmět, který bude každému malému závodníkovi připomínat jeho účast na Dětském duatlonu.

končí.

Propozice závodu Pravidla závodu


Závodníkům nabízíme kromě samotné účastni za závodech i možnost připravit se na závod. K cyklistické a plavecké přípravě se mohou děti přihlásit současně při přihlašování se do závodu.

Cyklistická příprava závodníka:
30. května 2017 v 16.00 hod. ZŠ Slovákova, Boskovice                                             
06. června 2017 v 16.00 hod. ZŠ Slovákova, Boskovice                                                
13. června 2017 v 16.00 hod. ZŠ Slovákova, Boskovice                                             
20. června 2017 v 16.00 hod. Boskovice, areál Červené zahrady

Plavecká příprava závodníka:
07. června 2017 v 15.00 hod. městské lázně Boskovice                                                
14. června 2017 v 15.00 hod. městské lázně Boskovice/ koupaliště Boskovice (dle počasí)
21. června 2017 v 15.00 hod. městské lázně Boskovice/koupaliště Boskovice (dle počasí)

Další informace o Dětském duatlonu:

Každý závodník obdrží startovní číslo, které ho bude doprovázet v obou disciplínách a bude mu ponecháno jako památka na tyto závody.

Aby se dítě mohlo Dětského dualonu zúčastnit, musí mít s sebou alespoň toto základní vybavení pro jednotlivé sporty, a to:

Cyklistika:

  • helma na kolo
  • funkční kolo způsobilé k jízdě
  • vhodné oblečení na kolo
  • obuv na kolo

Běh:

  • běžecké boty dle uvážení rodičů (doporučujeme stejnou obuv jako na kolo)
  • vhodné oblečení

Ostatní níže uvedené doplňky nejsou podmínkou

  • běžecké brýle
  • cyklo láhev na pití
  • brýle na kolo

mapa

Popis tratě:

1.    třída (běh – kolo - běh)

Děti vyběhnou ze startovního oblouku a běží za zimní stadion (běžecká trať je označena červeně), pak probíhají štěrkovitou cestou za koupalištěm a vybíhají na silnici. V depu si vyzvednou kolo a jedou ve směru šipek po silnici ke startovnímu oblouku (cyklistická trať je označená zelenou barvou), projíždí startovním obloukem dál za zimní stadion, až opět dojedou do depa. V depu odloží kolo a utíkají po silnici ve směru šipek opět ke startovnímu a cílovému oblouku, kde závod ukončí.