Dětský triatlon pro třeťáky

Dětský triatlon pro děti navštěvující třetí třídu ZŠ.

Dětský triatlon pro žáky třetí třídy se skládá z jízdy na kole, z běhu a plavání.

Jízda na kole

Každé dítě musí mít vlastní kolo v takovém technickém stavu, aby neohrožovalo samotného jezdce, ani ostatní závodníky. Technický stav kol bude před závody kontrolován odborníkem. Děti pojedou na kole po téměř rovinatém a asfaltovém terénu vzdálenost přiměřenou jejich věku. Trať bude značena tak, aby každý závodník věděl, kudy má jet a aby si trať nemohl zkrátit a současně aby byla trať dostatečně bezpečná.

Běh

Délka běžecké tratě bude opět přizpůsobena věku dětského závodníka. Dítě poběží po asfaltovém povrchu, zpevněné cestě a po trávě. Trať pro běh bude označena tak, aby každý běžec věděl, kde má běžet a kde trať závodu končí.

Plavání

Plavání budou mít jen děti, které navštěvují třetí třídu. Poplavou v bazénu vzdálenost, která je přijatelná pro tento věk. Do vody budou děti vstupovat zvolna po schodech, kde hloubka vody dosahuje 0,4 m. Po vstupu do vody následně poplavou k bójce, u ní se otočí a vrací se zpět ke schodišti. Celková vzdálenost v bazénu je v rozsahu 80 m. Hloubka bazénu je pro děti velmi přijatelná, děti téměř ve všech místech dosáhnou na dno bazénu.

Startovné

Startovné činí 50 Kč. Podmínkou účasti je přihlášení do závodu prostřednictvím on-line registrace, přihlášení je nutné do 20.6.2017.

Vyhodnocení

Vyhodnocovat se bude pět nejlepších děvčat a pět nejlepších chlapců. Vítězové obdrží odměny. Současně všichni účastníci závodu obdrží upomínkový předmět, který bude každému malému závodníkovi připomínat jeho účast na Dětském duatlonu.

končí.

Propozice závodu Pravidla závodu

.

Závodníkům nabízíme kromě samotné účastni za závodech i možnost připravit se na závod. K cyklistické a plavecké přípravě se mohou děti přihlásit současně při přihlašování se do závodu.
Cyklistická příprava závodníka:
30. května 2017 v 16.00 hod. ZŠ Slovákova, Boskovice                                             
06. června 2017 v 16.00 hod. ZŠ Slovákova, Boskovice                                               
13. června 2017 v 16.00 hod. ZŠ Slovákova, Boskovice                                             
20. června 2017 v 16.00 hod. Boskovice, areál Červené zahrady

Plavecká příprava závodníka:
07. června 2017 v 15.00 hod. městské lázně Boskovice                                                
14. června 2017 v 15.00 hod. městské lázně Boskovice/ koupaliště Boskovice (dle počasí)
21. června 2017 v 15.00 hod. městské lázně Boskovice/koupaliště Boskovice (dle počasí)

Další informace o Dětském duatlonu:

Každý závodník obdrží startovní číslo, které ho bude doprovázet v obou disciplínách a bude mu ponecháno jako památka na tyto závody.

Aby se dítě mohlo Dětského dualonu zúčastnit, musí mít s sebou alespoň toto základní vybavení pro jednotlivé sporty, a to:

Cyklistika:

  • helma na kolo
  • funkční kolo způsobilé k jízdě
  • vhodné oblečení na kolo
  • obuv na kolo

Běh:

  • běžecké boty dle uvážení rodičů (doporučujeme stejnou obuv jako na kolo)
  • vhodné oblečení

Ostatní níže uvedené doplňky nejsou podmínkou

  • běžecké brýle
  • cyklo láhev na pití
  • brýle na kolo

mapa

Popis tratě:

3. třída ( běh - plavání – kolo – běh)

Závod dětí začíná opět od startovního oblouku. Děti si musí k první disciplíně doběhnout, vyběhnou ze startovního oblouku a běží koupalištěm k rekreačnímu bazénu. Před vstupem do prostoru bazénu si odloží boty, přilbu, případné další věci do připravených boxů. Do bazénu vstupují přes bazénové schodiště. Vzhledem k tomu, že hloubka vody dosahuje 0,4 m, mohou vodou nejprve procházet a dle uvážení se pak na vodu položit. Děti plavou k označenému místu v rekreačním bazénu. U bójky se otočí a plavou zpět k bazénovým schodům. Z vody vystupují po schodech, prochází čistící zónou, v boxu si vyzvedávají své věci a utíkají přes koupaliště směrem k označenému depu (červenou barvou je označená běžecká trať). V depu si děti přebírají kolo a pokračují po silnici na kole (cyklistická trať je zelená trať), odbočují do sportovního areálu, sjedou na škvárový ovál a pokračují na kole kolem travnatého hřiště, následně vjedou na chodníček kolem umělého hřiště, po jeho obvodu projedou po chodníčku a následně vyjedou na škvárový ovál kolem travnatého hřiště. Posléze vyjedou menší stoupání a směřují na kole ke startovnímu oblouku, projíždí na kole po štěrkové cestě za zimním stadionem, koupalištěm až opět vyjedou u depa. Kolo odloží v depu a běží po silnici do cíle (běžecká trať je označena červenou barvou). Proběhnutím cílového oblouku pro ně závod končí.