Pokyny pro účastníky

Pokyny pro účastníky letošního Dětského triatlonu

Informace k Dětskému triatlonu/duatlonu 2018

Registrace či prezentace

Registrace nového účastníka Dětského triatlonu/duatlonu v den konání je možná pouze od 11.00 do 12.00 hod. Prezentace registrovaných dětí proběhne od 11.00 do 12.00 hodin před vstupem do areálu Červená zahrada (vstup na fotbalové hřiště a k zimnímu stadionu) – viz odkaz https://mapy.cz/s/1KQLj. Je nutné se dostavit v uvedeném časovém intervalu. Prezentace závodníků bude probíhat uvedením jména a příjmení. Po podpisu „Prohlášení o startu“ zákonným zástupcem dítěte bude závodníkovi předáno startovní číslo.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

I když se bude Dětský triatlon/duatlon konat již v novém školním roce 2018/2019, řazení dětí do kategorií bude podle původních podmínek, tedy ve školním roce 2017/2018. Děti, které budou v den konání Dětského triatlonu/duatlon již druháky, budou startovat v kategorii 1. tříd, třeťáci v kategorii 2. tříd, atd.

Startovní balíček

Ve startovním balíčku budete mít startovní samolepící číslo, čip a poukázku k odběru odměny. Toto startovní číslo dle pravidel závodu musí mít každý závodník umístěno viditelně na hrudníku, na jiném místě to není přípustné. Startovní číslo spolu s tričkem si závodník může odložit při plavání. Čip, který obdrží, se upevní na nohu a závodník čip bude mít upevněn i po dobu plavání. Současně obdržíte samolepky, které slouží k označení vlastních věcí. Jedna samolepka je určená k označení kola a druhá k označení cyklistické přilby, další samolepky jsou určeny k označení zavazadla či kola zákonného zástupce. Číslo na samolepce je identické se startovním číslem.

Povinnosti při používání čipů

Všichni závodníci obdrží čip, který je potřeba dle instrukcí připevnit na nohu. Čip Vám po doběhu v prostoru cíle bude odebrán pořadatelskou službou. Při ztrátě čipu je účtován poplatek ve výši 200 Kč.

Kontrola technického stavu jízdního kola a označení vlastního vybavení

Po prezentaci či registraci se závodník s kolem přesouvá do prostoru určeného ke kontrole technického stavu kola (před zimní stadion). Kolo bude zkontrolováno odborníkem a poté bude označeno samolepkou, a to spolu s cyklistickou přilbou. Po seznámení s tratí si kolo závodník i za pomocí zákonných zástupců přesune do depa, kde bude kolo a další sportovní vybavení pod dohledem organizátora ponecháno až do startu.

Seznámení s tratí před závodem

Každý závodník má možnost se s tratí v čase od 12.00 do 12.45 hod. seznámit, proběhnout, projet si ji i s rodiči. Ve 12.15 hod. proběhne organizované seznámení s tratí. Prosíme rodiče, aby se v 12.15 s dětmi na kolech shromáždili u oblouku. Dětí se ujmou koordinátoři a s dětmi absolvují trénink na trati. Zkušební jízdy se může zúčastnit i zákonný zástupce. Po dobu seznámení s tratí i závodu je trať uzavřena s vyloučením veřejné dopravy, přesto důrazně upozorňujeme na dodržování zvýšené bezpečnosti.

Uložení kola

Kolo si do úschovny mohou uložit závodníci i další rodinní příslušníci závodníka. Úschovna k uložení kol bude otevřena od 11.00 hod. Po čas závodu nebude z důvodu zajištění bezpečnosti možné vydávat kola z depa. Kolo si závodníci budou moci vyzvednout až po ukončení závodu a na základě předloženého startovního čísla.

Start Dětského triatlonu/duatlonu

Start děvčat a chlapců bude probíhat odděleně. Samotný závod začíná startem Dětského triatlonu dívek a chlapců IV. tříd ve 13.00 hod. V případě, že hlavní rozhodčí rozhodne z důvodu bezpečnosti o startech ve vlnách, budou děvčata a chlapci ještě rozděleni do skupin před samotným startem rozlosováním.

Start závodu začíná vždy od oblouku start/cíl, kde se závodníci seřadí a z oblouku vyběhnou. Čas se počítá ze startu až do doběhnutí do cíle.

Jak se vybavit na závod

Každý závodník musí mít funkční jízdní kolo, cyklistickou přilbu a vhodnou obuv. Ročníky, kterých se to týká, také vhodné oblečení pro plavání a ručník. Plavky budou mít závodníci při startu na sobě. Pro plavání je povoleno použít vlastní nadlehčovací dětská křidélka nebo si mohou zapůjčit plavecký pás.

Samotný průběh závodu

Závodníci se shromáždí na místě startu řádně vybaveni startovním číslem na hrudníku, které bude nalepené na tričku. Po výstřelu závodníci vybíhají na svoji trať.

Popis průběhu závodu Dětského triatlonu - čtvrťáků (plavání – kolo – běh)

 • start od startovacího oblouku
 • běh k rekreačnímu bazénu
 • odložení věcí do boxu označené startovním číslem (přilbu na kolo a ručník si závodník uloží před startem do připravených boxů)
 • vstup do bazénu přes bazénové schodiště
 • plavání dle vyznačené trasy (viz mapka)
 • při dokončení plavecké části se vybaví na cyklistickou část (boty, startovní číslo, přilba)
 • přesun do depa a nástup na cyklistickou trať (viz mapka)
 • průběh tratě na mapce – závodník se po cyklotrati musí pohybovat vždy vpravo
 • ukončení cyklistické části je v depu
 • po předání kola v depu se závodník přesune do cíle závodu

Trať 4. ročníky

Popis průběhu závodu Dětského triatlonu - třeťáků (plavání – kolo – běh)

 • start od startovacího oblouku
 • běh k rekreačnímu bazénu
 • odložení věcí do boxu označené startovním číslem (přilbu na kolo a ručník si závodník uloží před startem do připravených boxů)
 • vstup do bazénu přes bazénové schodiště
 • plavání dle vyznačené trasy (viz mapka)
 • při dokončení plavecké části se vybaví na cyklistickou část (boty, startovní číslo, přilba)
 • přesun do depa a nástup na cyklistickou trať (viz mapka)
 • průběh trati na mapce – závodník se po cyklotrati musí pohybovat vždy vpravo
 • ukončení cyklistické části je v depu
 • po předání kola v depu se závodník přesune do cíle závodu

Trať 3. ročníky

Popis průběhu závodu Dětského duatlonu - druháků (běh – kolo - běh)

 • start od startovacího oblouku
 • běh po okruhu (za zimním stadiónem)
 • přesun do depa a nástup na cyklistickou trať (viz mapka),
 • průběh tratě na mapce – závodník se po cyklotrati musí pohybovat vždy vpravo (závodník jede okruh na kole 2x)
 • ukončení cyklistické části je v depu
 • po předání kola v depu se závodník přesune do cíle závodu

Trať 2. ročníky

Popis průběhu závodu Dětského duatlonu - prvňáčků (běh – kolo - běh)

 • start od startovacího oblouku
 • běh po okruhu (za zimním stadiónem)
 • přesun do depa a nástup na cyklistickou trať (viz mapka),
 • průběh tratě na mapce – závodník se po cyklotrati musí pohybovat vždy vpravo (závodník jede okruh na kole pouze 1x)
 • ukončení cyklistické části je v depu
 • po předání kola v depu se závodník přesune do cíle závodu

Trať 1. ročníky

Přebírání a předávání kola do depa v době závodu.

Závodník si kolo z depa sám přebírá, ze stojanu mu pomůže kolo uvolnit pomocník, závodník vede kolo až k označenému místu (pásu) cca 10 m, kde už může nasednout a jet. Obdobně probíhá i předávání kola do depa. Cca 10 m před depem (místo značeno) musí závodník z kola sesednout a za běhu převést kolo ke stojanům, kde bude kolo pomocníky převzato k zavěšení na stojan.

Jak se chovat na trati

Závodník se musí v průběhu závodů chovat v souladu s pravidly závodů (viz www.detskyduatlon.cz). Na trati je zakázáno najíždět nebo jinak úmyslně omezovat soupeře. Závodník se musí pohybovat ve vyznačeném koridoru. Na dodržování pravidel závodu budou dohlížet traťoví inspektoři, kteří také poskytnou první pomoc v případě úrazu. V době závodu je zakázáno jakkoliv aktivně zasahovat do průběhu závodu.

Program závodu

11.00 – 12.00 hod. registrace závodníků

12.15 hod. organizované seznámení s tratí

12.30 hod. příjem kol a dalších pomůcek k závodům do úschovny

12.55 hod. slavnostní zahájení Dětské triatlonu

13.00 hod. start Dětského triatlonu - čtvrťáků

 • 13.00 hod. start děvčat
 • 13.20 hod. start chlapců

13.40 hod. start Dětského triatlonu - třeťáků

 • 13.40 hod. start děvčat
 • 13.55 hod. start chlapců

14.10 hod. start Dětského duatlonu - druháků

 • 14.10 hod. start děvčat
 • 14.25 hod. start chlapců

14.40 hod. start Dětského duatlonu - prvňáků

 • 14.40 hod. start děvčat
 • 14.55 hod. start chlapců

15.30 hod. vystoupení dětí z Drahanského sport teamu

15.45 hod. vyhodnocení závodníků a předání cen

16.00 hod. výdej technického vybavení z depa

Pořadatel si vyhrazuje právo dle aktuální situace změnit časy jednotlivých startů.

Doprovodný program

V průběhu akce mohou závodníci navštívit další atrakce – cykloškolku, skákací hrad. Aby se rodiče i závodníci mohli volně pohybovat po koupališti, obdrží při registraci náramek, který jim zajistí vstup do areálu přes našeho pořadatele (vstup bočním vstupem u vstupu do zimního stadionu). V případě, že rodič neprojde registrací společně se závodníkem, náramek zajišťující vstup do areálu už neobdrží a vstup mu do areálu koupaliště nebude bezplatně povolen.


Vyhodnocení

Vyhodnocení závodníků bude probíhat v 15.45 hod. V oblasti oblouku budou připraveny stupně vítězů, bude vyhodnoceno nejlepších pět děvčat a nejlepších pět chlapců z kategorie závodníků I. tříd, II. tříd, III. tříd a IV. tříd.

Výsledky

Při závodu budou používány čipy a čas bude změřen čipovou technologií. Jestliže jste při registraci správně uvedli telefonní číslo, přijde vám SMS s časem. Výsledky budou zveřejněny na místě a na našich stránkách www.detskytriatlon.cz. Aktuální informace ze závodu zveřejníme také na facebookové stránce

(https://www.facebook.com/sportujsnami.oficial), a to včetně fotografií.

Odměny pro závodníky

 • medaile - všichni účastníci (obdrží při doběhu do cíle)
 • sladká odměna (po ukončení závodu si každý závodník může vyzvednout odměnu v místech registrace) – všichni účastníci
 • diplomy (obdrží při vyhodnocení): vítězové 1. - 5. místo – 5 nejlepších děvčat a 5 nejlepších chlapců z každé kategorie
 • poháry (obdrží při vyhodnocení): 1. - 3. místo – 3 nejlepší děvčata a 3 nejlepší chlapci každé kategorie


Výdej kol a dalšího vybavení závodníkům

Výdej kol z depa bude probíhat opět na základě startovního čísla, po úplném ukončení závodu. Vše umístěné v depu bude pod kontrolou do 17.00 hod.

Šatny a sociální zařízení

Všichni závodníci mohou použít k případnému převlečení šatny v areálu zimního stadionu, totéž platí i u sociálního zařízení.

Doprava – parkování

Upozorňujeme všechny rodiče závodníků, že ul. Dukelská bude od 8.00 hodin uzavřena, tudíž doporučujeme využít odstavné parkoviště u bývalého mlýna a na místo startu dojít pěšky či na kole.

Pravidla plavání za nepříznivých podmínek

O plavání ve venkovním bazénu rozhodne sportovní ředitel společně s rodiči účastníků triatlonu dle aktuálních klimatických podmínek v den závodu. V případě, že plavání nebude možné uskutečnit, proběhne závod formou duatlonu.

Vážíme si vaší přízně.

Tým Sportuj s námi, z.s.