Dětský duatlon pro druháky

Dětský duatlon je v letošním roce určen pro děti navštěvující první a druhou třídu základní školy. Děti navštěvující třetí a čtvrtou třídu se zúčastní dětského triatlonu.

Dětský duatlon pro žáky druhé třídy se skládá z jízdy na kole a z běhu.

Jízda na kole

Každé dítě musí mít vlastní kolo v takovém technickém stavu, aby neohrožovalo samotného jezdce, ani ostatní závodníky. Technický stav kol bude před závody kontrolován odborníkem. Děti pojedou na kole po téměř rovinatém a asfaltovém terénu vzdálenost přiměřenou jejich věku. Trať bude značena tak, aby každý závodník věděl, kudy má jet a aby si trať nemohl zkrátit a současně aby byla trať dostatečně bezpečná.

Běh

Délka běžecké tratě bude opět přizpůsobena věku dětského závodníka. Dítě poběží po asfaltovém povrchu, zpevněné cestě a po trávě. Trať pro běh bude označena tak, aby každý běžec věděl, kde má běžet a kde trať závodu končí.

Startovné

Startovné viz propozice. Podmínkou účasti je přihlášení do závodu prostřednictvím on-line registrace.

Vyhodnocení

Vyhodnocovat se bude pět nejlepších děvčat a pět nejlepších chlapců. Vítězové obdrží odměny. Současně všichni účastníci závodu obdrží upomínkový předmět, který bude každému malému závodníkovi připomínat jeho účast na Dětském duatlonu.

.

Propozice závodu Pravidla závodu

.

Závodníkům nabízíme kromě samotné účastni za závodech i možnost připravit se na závod. K cyklistické a plavecké přípravě se mohou děti zúčastnit bez registrace. Bližší informace o možnosti zúčastnit se přípravy je možné získat zde.
Další informace o Dětském duatlonu:

Každý závodník obdrží startovní číslo, které ho bude doprovázet v obou disciplínách a bude mu ponecháno jako památka na tyto závody.

Aby se dítě mohlo Dětského dualonu zúčastnit, musí mít s sebou alespoň toto základní vybavení pro jednotlivé sporty, a to:

Cyklistika:

  • helma na kolo
  • funkční kolo způsobilé k jízdě
  • vhodné oblečení na kolo
  • obuv na kolo

Běh:

  • běžecké boty dle uvážení rodičů (doporučujeme stejnou obuv jako na kolo)
  • vhodné oblečení

Ostatní níže uvedené doplňky nejsou podmínkou

  • běžecké brýle
  • cyklo láhev na pití
  • brýle na kolo

mapa

Popis tratě:

2. třída (běh – kolo – běh)

Děti vyběhnou ze startovního oblouku a běží za zimní stadion (běžecká trať je označena červeně), pak probíhají štěrkovitou cestou za koupalištěm a vybíhají na silnici. V depu si vyzvednou kolo a jedou ve směru šipek po silnici ke startovnímu oblouku (cyklistická trať je označená zelenou barvou), projíždí startovním obloukem dál za zimní stadion. Pak dojedou opět k depu, tím dokončí první cyklistické kolečko. Celkem cyklistické kolečko absolvují 2x . Jakmile se podruhé objeví u depa, odloží kolo a utíkají po silnici ve směru šipek opět k cílovému oblouku, kde závod ukončí.