Dětský triatlon pro páťáky

Dětský triatlon pro děti navštěvující pátou třídu ZŠ.

Dětský triatlon pro žáky páté třídy se skládá z jízdy na kole, z běhu a plavání.

Jízda na kole

Každé dítě musí mít vlastní kolo v takovém technickém stavu, aby neohrožovalo samotného jezdce, ani ostatní závodníky. Technický stav kol bude před závody kontrolován odborníkem. Děti pojedou na kole po téměř rovinatém a asfaltovém terénu vzdálenost přiměřenou jejich věku. Trať bude značena tak, aby každý závodník věděl, kudy má jet a aby si trať nemohl zkrátit a současně aby byla trať dostatečně bezpečná.

Běh

Délka běžecké tratě bude opět přizpůsobena věku dětského závodníka. Dítě poběží po asfaltovém povrchu, zpevněné cestě a po trávě. Trať pro běh bude označena tak, aby každý běžec věděl, kde má běžet a kde trať závodu končí.

Plavání

Plavání budou mít jen děti, které navštěvují třetí, čtvrtou a pátou třídu. Poplavou v bazénu vzdálenost, která je přijatelná pro tento věk. Do vody budou děti vstupovat zvolna po schodech, kde hloubka vody dosahuje 0,4 m. Po vstupu do vody následně poplavou až do plaveckého bazénu s hloubkou až 1,6 m, na určeném místě otočí a vrací se zpět ke schodišti. Děti navštěvující patou třídu už plavou i do míst, kam nedosáhnou. Je nutné, aby uměli plavat.

Startovné

Startovné viz propozice. Podmínkou účasti je přihlášení do závodu prostřednictvím on-line registrace.

Vyhodnocení

Vyhodnocovat se bude pět nejlepších děvčat a pět nejlepších chlapců. Vítězové obdrží odměny. Současně všichni účastníci závodu obdrží upomínkový předmět, který bude každému malému závodníkovi připomínat jeho účast na Dětském duatlonu.

končí.

Propozice závodu Pravidla závodu

.

Závodníkům nabízíme kromě samotné účastni za závodech i možnost připravit se na závod. K cyklistické a plavecké přípravě se mohou děti zúčastnit bez registrace. Bližší informace o možnosti zúčastnit se přípravy je možné získat zde.
Další informace o Dětském duatlonu a triatlonu:

Každý závodník obdrží startovní číslo, které ho bude doprovázet v obou disciplínách a bude mu ponecháno jako památka na tyto závody.

Aby se dítě mohlo Dětského dualonu zúčastnit, musí mít s sebou alespoň toto základní vybavení pro jednotlivé sporty, a to:

Cyklistika:

  • helma na kolo
  • funkční kolo způsobilé k jízdě
  • vhodné oblečení na kolo
  • obuv na kolo

Běh:

  • běžecké boty dle uvážení rodičů (doporučujeme stejnou obuv jako na kolo)
  • vhodné oblečení

Ostatní níže uvedené doplňky nejsou podmínkou

  • běžecké brýle
  • cyklo láhev na pití
  • brýle na kolo

mapa

Popis tratě:

5. třída ( běh - plavání – kolo – běh)

Závod dětí začíná opět od startovního oblouku. Děti si musí k první disciplíně vyběhnout ze startovního oblouku a běží koupalištěm k rekreačnímu bazénu. Před vstupem do prostoru bazénu si odloží boty, přilbu, případné další věci do připravených boxů. Do bazénu vstupují přes bazénové schodiště. Hloubka vody nejprve dosahuje 0,4 m, ale postupně se hloubka prohlubuje až do hloubky 1,6 m. Děti plavou nejprve rekreační části bazénu a pak plaveckou částí bazénu. Děti absolvující tento závod již musí umět plavat! Z vody vystupují po schodech, prochází čistící zónou, v boxu si vyzvedávají své věci a utíkají přes koupaliště směrem k označenému depu (červenou barvou je označená běžecká trať). V depu si děti přebírají kolo a pokračují po silnici na kole (cyklistická trať je zelená trať), odbočují vpravo směrem do Pilského údolí, u mostu odbočí na lesní cestu, která vede kolem rybníčků. Následně sjedou na most a sjedou na silnici, vrací se po silnici zpět Pilským údolím. Opět vjíždí na ul. Dukelská k depu. Kolo odloží v depu a běží po silnici do cíle (běžecká trať je označena červenou barvou). Proběhnutím cílového oblouku pro ně závod končí.